Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

1. ALGEMEEN

Ik doe er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te behouden. Daarom houd ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In deze verklaring wil ik graag nadere toelichting geven hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn cliënten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik.

Lees deze privacyverklaring daarom goed door, dan weet u wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u vragen? Neem dan contact met mij op.

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de "ik-vorm". Waar "ik" of "mijn" staat wordt mijn coaching praktijk Lizette bedoeld.

2. DOELEINDEN EN GEGEVENS

Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?

  • Algemene doelstelling verwerking gegevens.

Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens) en om met u te communiceren in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, verwijder ik de gegevens 6 maanden na ontvangst.

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

  • Intakeformulier.

Vóór het kennismakingsgesprek stuur ik u een intakeformulier , hier vraag ik u de nodige gegevens in te vullen. Ik vraag u om dit formulier mee te nemen als u hier de eerste keer naartoe komt. Deze gegevens bewaar ik zorgvuldig. Deze gegevens bewaar ik tot 6 maanden na het laatste contact, daarna zal ik ze verwijderen. Alleen de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wet- en regelgeving van o.a. de belastingdienst bewaar ik voor de daarvoor gestelde termijn van 7 jaar.

  • Beveiliging.

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van u. Alles wat wij via mail, telefoon of whatsapp bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, en laptop. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn website (www.kindercoachlizette.nl) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en u leest. U kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets van u op.

  • Niet digitale gegevens.

Rapportage van coaching sessies typ ik uit, maar sla ik niet op. Ik bewaar deze in een afgesloten kast. U mag er dan gerust op zijn dat ik niets van uw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder uw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

3. OVERIGE DOELEINDEN

Ik gebruik uw NAW ( naam, adres en woonplaats) gegevens en/of e-mailadres voor het versturen van facturen en voor mijn boekhouding. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met u te behandelen. Uw telefoonnummer gebruik ik om contact op te nemen, telefonisch of via whatsapp tijdens een traject.

4. DERDEN

Ik ben, tenzij ik een wettelijke plicht tot bekendmaking heb, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding alsmede van informatie die door u als vertrouwelijk wordt aangemerkt. Zie voor meer informatie hierover mijn algemene voorwaarden.

5. INZAGE , AANPASSEN EN VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur me dan een mail. U hoort dan zo spoedig mogelijk van mij, uiterlijk binnen 4 weken. Ik controleer wel eerst of het verzoek van u afkomstig is.

6. WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoort u dit rechtstreeks van mij door een bericht per e-mail.

Kindercoach Lizette - K.v.K. nr. 76229718

Laatst gewijzigd op : 24 februari 2024